พิมพ์
หมวด: ข้อมูลพื้นฐาน
ฮิต: 377
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210752
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020210
รหัส Obec 6 หลัก :
  210752
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองปีก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankrongbeek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านคลองปีก
ตำบล :
  สวนขัน
อำเภอ :
  ช้างกลาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  075-361573
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พ.ค. 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 10 อำเภอช้างกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวนขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.