โรงเรียนบ้านคลองปีก ร่วมกับโรงเรียนบ้านจันดี จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 58 คน  ผู้กำกับ 11 ท่าน  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ชุมชนบ้านจันดี

ผู้บริหาร

Arrow
Arrow
Slider

บุคลากร

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider