วนไหวครประชมผปค 180618 0037

เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2561 โรงเรียนบ้านคลองปีก ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองปีก โดยมีผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีอุปการะคุณ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ผู้บริหาร

Arrow
Arrow
Slider

บุคลากร

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider