S 81059850

เมื่อวันที่ 26  มีนาคม  2561 โรงเรียนบ้านคลองปีกได้เป็นเกียรติให้การต้อนรับ รองผอ.สพป.นศ.2 นางจารี  กาลดิษฐ์ทิพย์รัตน์ เนื่องในโอกาสประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปีก 

ผู้บริหาร

Arrow
Arrow
Slider

บุคลากร

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider